Stuurgroep Transmuraal Platform Amsterdam

De stuurgroep bestaat uit:

Joost Leferink Kaderhuisarts Beleid & Beheer bij ROHA, voorzitter
Paulien van Hessen Bestuur SAG/Amsterdamse Huisartsen alliantie, Lid
Annechristien Slegt  Bestuur Noorderzorg/Amsterdamse Huisartsen alliantie, Lid
Leon Verest Bestuur CHAGZ/Amsterdamse Huisartsen alliantie, Lid
Nynke Posthuma Internist acute geneeskunde BovenIJ ziekenhuis, Lid
Marieke Poel Accountmanager huisartsen OLVG, Lid
Maurits Ros Coördinator Modernisering poliklinische zorg Amsterdam UMC, Lid
Cecile Dekkers Coordinator poliklinieken Amsterdam UMC, Lid
Kelta Meeuwsen Adviseur Integrale Zorg & Welzijn Sigra, strategisch adviseur Transmuraal Platform Amsterdam
Laura van Zwieten Beleidsmedewerker Integrale Zorg & Welzijn Sigra, coordinator Transmuraal Platform Amsterdam

Rol stuurgroep

  • Inhoudelijk richting en de thema’s bepalen
  • Signaleren van landelijke ontwikkelingen die aansluiten
  • Vaststellen van de transmurale afspraken die voortkomen uit de stedelijke werkgroepen, waarna vervolgens opname in de app en communiceren binnen interne ziekenhuisorganisatie- en huisartsengroep.
  • Escalatieniveau voor werkgroepen
  • Monitoring en beoordelen van voortgangsrapportages stedelijke werkgroepen en regionale teams
  • Aantal bijeenkomsten per jaar: 2 keer