Stedelijke werkgroep COPD & Astma

Doelstellingen

  • Stedelijke afspraken aanpassen aan nieuwe Astma, COPD en fysiotherapie richtlijnen
  • Afstemmen samenwerking ketenpartners bij exacerbaties
  • Afstemmen stedelijke afspraken rond palliatieve zorg
  • Aandacht voor diagnostiek en consult mogelijkheden
  • Opstellen verwijscriteria
  • Uitwisselen ervaringen Covid-19
  • Opzetten stedelijk formularium inhalatie

Deelnemers

Coördinatie werkgroepen: Laura van Zwieten van Sigra

Naam Organisatie  
Joost Leferink ROHA Huisarts, Voorzitter Stedelijke Werkgroep
Ivonne Wilting BovenIJ ziekenhuis Longarts
Bob van den Berg  OLVG West Longarts
Marlise de Roos OLVG Oost Longarts
Els Weersink Amsterdam UMC Longarts
Annelies Steensma SAG Huisarts
Adriaan Schoch De Baarsjes Huisarts
Anais van Essen Noorderzorg Huisarts
Sylvia van Buuren GAZO Huisarts
Arnoud Robbers ROHA Huisarts
Walter Verwiel CHAGZ Huisarts
Evelien Maarssen ROHA Coordinerend praktijkondersteuner CVRM en COPD
Ellen Kristel Cordaan Thuiszorg Longverpleegkundige
Esther Beemsterboer OLVG Longverpleegkundige
Thea Barendse Fysiotherapie gezondheidscentra Osdorp Fysiotherapeut
Frank Elshof Apotheek Nieuw-Sloten Apotheker
Carin Flendrig-Dietvorst Apotheek Parkrand Apotheker