Print deze werkafspraak

Atriumfibrilleren

Algemeen

De NHG standaard Atriumfibrilleren is bij deze afspraak van toepassing evenals de ECS Richtlijn.

Download het volledige document met de Stedelijke Transmurale Afspraak Atriumfibrilleren

Download hier het Stroomschema verwijs en terugverwijsafspraken atriumfibrilleren regio Amsterdam

Bekijk het overzicht Afkortingen cardiologie

 

Huisarts

Lichamelijk onderzoek: bloeddrukmeting (hypertensie), pols en auscultatie van het hart (souffle, polsdeficit), tekenen van hartfalen.

Diagnostiek: ECG of ambulante ritmeregistratie (Holter of eventrecorder) is vereist.

Lab: Hb, TSH, glucose, eGFR en K+. BNP of NT-pro BNP alleen bij vermoeden van hartfalen

CHA2DS2 VASC t.b.v. bepalen antistollingsbeleid.

Consultatie

(Directe) Echocardiografie: bij een souffle, twijfel over hartfalen of subjectieve klachten heeft aanvullend onderzoek naar structurele afwijkingen van het hart zin. Verwijs via ZorgDomein.

Bij vragen over antistolling, het starten van een DOAC of behandeling van rate control. Consultatie kan telefonisch of het KIS.

Verwijzen

Spoed: wanneer patiënt hemodynamisch instabiel is of angineuze klachten heeft en na overleg bij patiënten met korter dan 48 uur klachten. Cardioversie is dan veelal mogelijk.

Regulier:

 • Leeftijd < 65 jr en >48 uur AF
 • Keuze voor DOAC, tenzij via consultatie reeds afgestemd
 • Ventrikelfrequente < 50/min zonder frequentieverlagende middelen.
 • Persisterende klachten ondanks adequate ventrikelfrequentie
 • Onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie ondanks gebruik van frequentieverlagende middelen
 • Vermoeden van een hartklepafwijking en/of hartfalen; voor echocardiografie
 • Aanwezigheid van het Wolff-Parkinson-White syndroom of aanwezigheid van plotse hartdood in de familie
 • Paroxismaal Atriumfibrilleren, wanneer de patiënt therapie wenst ter vermindering van het aantal aanvallen

Terugverwijzen

 • Stabiele patiënten > 65 jaar met rate control na 6 maanden
 • Stabiele patiënten > 65 jaar met ritme control zonder anti-aritmica, of met Sotalol als anti-aritmicum waarbij controle door de huisarts kan volgen
 • Patiënten < 65 jaar met een eenmalige episode zonder anti-aritmica na 6 maanden
 • Patiënten 65> asymptomatisch komen/blijven bij huisarts onder controle, 1x per jaar lab (nier, Ka)

Datum en auteurs

Versie 24 april 2017, namens de Stedelijke werkgroep CVRM van het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA)

 

D. Koetsier (ROHA), J. de Jong & A. Willems (OLVG)

 

Voor vragen neem contact op met de coördinator van de Stedelijke werkgroep CVRM.